So sánh sản phẩm

So sánh sản phẩm

So sánh Đệm ác quyMá phanh sau

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Lốp xe K h
Cốp xe H
Phanh Trước / Sau 3 0
Đồng Hồ L a

Hình ảnh nổi bật

Thong ke